Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Ladin küçük Yaprak Arısı, Pristiphora abietina (Christ)

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
25 Nisan 2018 ÇarşambaLadin küçük Yaprak Arısı, Pristiphora abietina (Christ)
(Hymenoptera : Tenthredinidae), Zararlısının  Potansiyel Biyolojik

Kontrol Ajanlarının  İzolasyonu ve Tanısı

Nurcan ALBAYRAK İSKENDERa      Ömer Faruk ALGURb     Yaşar AKSUc  

  Serkan ÖRTÜCÜd     Ayşegül SARALa

aArtvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Artvin
 
nurcaniskender25@hotmail.com

bAtatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzurum

c
Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin

d
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum

Özet

          Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ladin ormanlarında yeni bir zararlı tür olan  Pristiphora abietina adlı ladin küçük yaprak arısı yaptığı tahribatlarla dikkat çekmeye başlamıştır. Zararlıya karşı  henüz geliştirilmiş etkin bir yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle, etkili ve güvenilir biyolojik  kontrol ajanlarını bulmak için, Pristiphora abietina’nın  bakteriyal florası araştırıldı. Bakteriyal izolatların; morfolojik, biyokimyasal özellikleri, yağ asidi metil ester, metabolik enzim profilleri ve 16S rRNA gen sekans analizleri belirlendi. 16S rRNA gen sekans analizi (Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, Pa5, Pa8, Pa9, Pa10, Pa11) ve Biolog Mikroplate Sistemi verilerine (Pa6,Pa7)  dayanılarak izolatlar; Bacillus pumilus (Pa1), Bacillus fusiformis (Pa2, Pa10), Stenotrophomonas maltophilia (Pa3), Acinetobacter johnsonii (Pa4, Pa9), Bacillus cereus (Pa5), Rhodococcus rhodochrous (Pa6), Staphylococcus sciuri (Pa7), Ralstonia pickettii (Pa8), Neisseria perflava (Pa11) olarak tanımlandı.

Anahtar sözcükler: Pristiphora abietina, zararlı, bakteriyal flora, biyolojik kontrol

Yayın yeri: İskender,A,N.; Algur,F,Ö,; Aksu,Y.; Örtücü,S,; Saral,A,; Ladin Küçük Yaprak Arısı, Pristiphora abietina (Christ) (Hymenoptera: Tenthredinidae), Zararlısının Potansiyel Biyolojik Kontrol Ajanlarının İzolasyonu ve Tanısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler kitabı Kasım 2011 Sayfa 105-109 Antalya

 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster