Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Rhizophagus grandis

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
19 Nisan 2018 PerşembeRhizophagus grandis Gyll.’in Laboratuar Şartlarında

Üretimi ve Biyolojik Mücadele Uygulamalarında

Kullanılması Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Erol KESKİNALEMDAR1            Yaşar AKSU2           Şevket ALKAN3


1Or.Yük.Müh.Grup Müdürü,Or. Zar. ile Müc.Grup Müdürlüğü.-Artvin

2Biolog.Orman Zararlıları ile Mücadele Grup Müdürlüğü- Artvin

3Or.Yük.Müh.Orman Zararlıları ile Mücadele Ekip Şefi.Şavşat- Artvin

Özet

Rhizophagus grandis Gyll. ladin, ormanlarımızda büyük zararlar yapan Dendroctonus micans Kug,(Dev Soymuk Böceği)'in önemli bir doğal düşmanıdır.

Fakat bu predatör D.micans'ın yaygın olduğu ladin ormanlarımızın az bir bölümünde, Sovyet sınırına yakın yerlerde mevcuttur.

            Tasarladığımız Biyolojik Mücadelede, R.grandis'in laboratuarlarda fazlaca Üretilip, yaklaşık olarak on yıl içerisinde 2 500 000 adet bö­cekli sahalara verilmesi halinde, doğal dengenin oluşabileceği hesaplan­maktadır.

1984 yılından itibaren yaptığımız üretim denemeleri; laboratuarlarımızın teknik eksikliklerine karşın, nisbeten iyi sonuçlar vermiştir.

1985 yılı sonuna kadar Artvin ve Şavşat’taki küçük tip laboratuarlarımızda toplam 13 044 adet R,grandis üretilmiştir. Bunların en iyi, ne şekilde saklanabileceği konusunda da çeşitli denemeler yapılmıştır.

1985 yılında Üretilen R.grandis larva ve erginleri, Şavşat ve Ardanuç'taki böcekli alanlarda 34 noktada ormana verilmiş, neticeleri gözlenmiş­tir.

Yayın yeri: Keskinalemdar,E.; Aksu,Y.; Alkan,Ş.; 1986 Rhizophagus grandis Gyll’in Laboratuvar şartlarında üretimi ve Biyolojik Mücadele uygulamalarında kullanılması olanakları üzerine araştırmalar. Tübitak. Türkiye 1. Biyolojik mücadele kongresi bildirileri Şubat 1986 Adana 195-205

 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster