Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Dendroctonus micans (Kug)

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
19 Nisan 2018 PerşembeArtvin ladin (Picea orientalis) Ormanlarında önemli ölçüde

 Zarar Yapan Dendroctonus micans (Kug), Ips sexdentatus (Boerner)

ve Ips typographus (L.) Adlı kabuk Böceklerine karşı yapılan

                    Mücadele yöntemleri ve tespit edilebilen önemli yırtıcıları

Yaşar AKSU

E-mail: y_aksu3@hotmail.com

Özet

            Dendroctonus micans 1966 yılından beri, Artvin ormanlarında önemli ölçüde zarar yaptığı ve büyük maddi kayıplara neden olduğu bilinmektedir. 1984 yılından itibaren, D.micans’a karşı Biyolojik mücadelede kullanılmak üzere R.grandis’in laboratuar şartlarında üretilmesi ve bu yolla D.micans’ın ladin ormanlarımızdaki dengesiz bir şekilde artışını kontrol altına alarak doğal dengenin yeniden kurulması için yapılan çalışmalarda büyük bir başarı elde edilmiştir. Bugün 80.000 hektarlık sahada zarar yapmakta olan D.micans’i, R.grandis ile baskı altında tutabilmek için 2-3 milyon R.grandis’e ihtiyaç vardır. Buda 10 yılda R.grandis’in laboratuar şartlarında üretilmesi ile mümkün olabilecektir. 1985-1986 yıllarında Artvin ve Şavşat’taki laboratuarlarda 34.563 adet R.grandis üretilerek böcekli sahalara larva ve ergin olarak verildi.

         Ips sexdentatus adlı kabuk böceği, Artvin ormanlarında büyük zararlar yapmıştır. 16.10.1985 tarihinde Göktaş orman işletmesi, Başköy Bölgesinde Ips sexdentatus’un kurt yollarında Rhizophagus (Sp) ve Rhizophagus dispar tespit ettik. Bu yırtıcı böcekler laboratuara getirilerek biyolojileri ile Ips sexdentatus’a olan zararı tespit edilmeye çalışıldı.

        Türkiye Böcek faunasına yeni giren bir ladin zararlısı olan Ips typographus, D.micans ve Ips sexdentatus tarafından zayıf düşmüş ladinlerde daha fazla zarar yaptığı ve bu iki böceğin yayıldığı alanlara bağımlı olmak sızın yayılış gösterdiği tespit edildi. Ips typographus, Türkiye’de ilk defa Nisan/1984 yılında Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez Bölgesi İskebe mevkiinde Ips sexdentatus için asılan İpslüre adlı feromon tuzağına 50 adet düştü ve aynı ayda teşhisi yapıldı.

Yayın yeri: Aksu,Y.; 1987 Artvin ladin (Picea orientalis) Ormanlarında önemli ölçüde zarar yapan Dendroctonus micans (Kug), Ips sexdentatus (Boerner) ve Ips typographus (L.) Adlı kabuk Böceklerine karşı yapılan Mücadele yöntemleri ve tespit edilebilen önemli yırtıcıları, Orman ve Av dergisi, Yıl:63, Cilt;63,Sayı:7,Ankara,24-26


 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster