Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Calliteara pudibunda

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
20 Nisan 2018 CumaArtvin İli Ormanlık Alanlarında Tespit Edilen Calliteara pudibunda
(Linneaus, 1758)’nın (Lepidoptera; Lymantriidae) Morfolojisi, Biyolojisi

ve Beslenme Özellikleri Üzerine bir Araştırma


Temel GÖKTÜRK*                              Yaşar AKSU**

*Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi
**
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü

Giriş

Calliteara pudibunda,  Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Kızılağaç (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ve Huş (Betula pendula  Roth.) yayılış alanlarında yaşamını sürdüren ve ender olarak rastlanılan kelebek türlerinden biridir.
            Avrupa’da 42. ve 60. enlem derecelerinde geniş bir yayılış gösteren Calliteara pudibunda  bazı yıllar  epidemi oluşturarak orman ağaçlarına büyük zararlar vermektedir. Asya’nın bir kısmı Güney Zelanda, Cin ve Japonya’da bu türün yayılış gösterdiği kaydedilmektedir. Dasychira pudibunda, Elkneria pudibunda  böceğin sinonimleridir. Bu tür yaygın olarak gergin ayak, kırmızı kuyruk, kayın örücüsü, kayın kırmızı kuyruklusu  isimleriyle bilinmektedir. Böceğin gergin ayak adını alması, ergin böceğin istirahat halinde ön bacaklarını ileri doğru uzatması, kırmızı kuyruk adını alması da tırtılların abdomenin 11. segmentinde kırmızı renkli kuyruk şeklinde  kıl fırçasının bulunmasındandır.
           Yapraklı orman ağaçlarında polifag olarak beslenen bu tür Quercus, Salix, Fagus, Betula, Fraxinus, Carpinus, Tilia, Prunus, Crataegus, Juglans, Acer, Castanea, Populus türleri üzerinde tespit edilmiştir. Bu böceğin Fagus sylvetica’da epidemi oluşturduğu, Quercus sp. türlerini de sıklıkla tercih eder.

Yayın yeri: Göktürk,T.; Aksu,Y.; Artvin ili Ormanlık alanlarında tespit edilen Calliteara pudibunda (Linneaus, 1758)’nın (Lepidoptera; Lymantriidae) Morfolojisi, Biyolojisi ve beslenme özellikleri üzerine bir araştırma. Türkiye Tabiatını Koruma Dergisi, Mart 2005, Sayı:1, Yıl:39,Sayfa: 35-39 Ankara

 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster