Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Gürcistan (Acara Özerk Cumhuriyeti)’da

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
20 Nisan 2018 Cuma                       Gürcistan (Acara Özerk Cumhuriyeti)’da  Ladin Ormanlarını Tehdit    
                   
Eden Sekiz Dişli Kabuk Böceği [Ips typographus  (L.) (Coleoptera:
                         Scolytıdae)]’nin Feromon Tuzakları Kullanılarak Kitle    
                 
Yakalanması Üzerine Çalışmalar

                      Irakli GORADZE1  Temel GÖKTÜRK2  Yaşar AKSU3   Aytekin AYDEN4

 

                     Nuray KIZILDAĞ4  Tülinay BALTA4  Tuba KÖSTEKÇİ4  Emine GERÇEK4


1Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Genel Müdürü- Batum/ Gürcistan
2
A.Ç.Ü. Orman Fakültesi- Artvin

3Artvin Orman Bölge Müdürlüğü- Artvin

4T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA ) Ulus/ Ankara

         Özet:

         Dünyada ladin ormanlarının bulunduğu ormanlık alanlarda Sekiz dişli kabuk böceği (Ips typographus (L.)); doğal yayılış alanını tamamlayıp, kitle üremesi yaptığı sahalarda ladinin geleceğini tehlike altına sokmuştur. Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti ormanlık alanlarında da bu böceğin zararı oldukça fazladır. 2005-2006 yıllarına yapılan bu çalışmada feromon tuzakları ile türe özgü dispenser (Ipstyp®) kullanılarak I.typographus’un zararının azaltılması amaçlanmıştır.

        Araştırma için Gürcistan (Acara Özerk Cumhuriyeti)’ın Türkiye’ye sınır teşkil eden Tomaşati saf ladin ormanlarında böcek zararının görüldüğü 1000 ha deneme alanı seçilerek 2000 adet hunili feromon tuzakları asılmış, tuzaklara düşen böcekler 2.596 adet/tuzak olarak sayılmıştır. Yapılan çalışma her iki ülkenin sınır teşkil etmesi ve orman yapısının benzerliğinden dolayı mücadelenin devamlılığı halinde daha etkili olacağı sonucuna varılmıştır.  

        Anahtar Kelimeler: Ips typographus (L.), feromon tuzakları, Gürcistan Acara


        Yayın yeri: Goradze, I.; Göktürk,T.; Aksu,Y.; Ayden,A.; Kızıldağ,N.; Balta,T.; Köstekçi,T.; Gerçek,E.; Gürcistan (Acara Özerk Cumhuriyeti)’da Ladin Ormanlarını Tehdit Eden Sekiz Dişli Kabuk Böceği (Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytıdae)’nin Feromon Tuzakları Kullanılarak Kitle Yakalanması Üzerine Çalışmalar. Orman ve Av Dergisi Yıl: 2008 Kasım-Aralık, Sayı: 6, Sayfa: 9-16


 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster