Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Feromon Tuzaklarının Asılma

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
21 Nisan 2018 CumartesiFeromon Tuzaklarının Asılma Yüksekliklerinin Böcek

Yakalama Oranı Üzerine Etkileri


Temel GÖKTÜRK1                   M. Sinan ÖZKAYA2               Yaşar AKSU2

1Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, 08000 Artvin,
2
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü-Artvin 


            Özet

          Sekizdişli kabuk böceği (Ips typographus L.) Ladin ormanlarının doğal, doğal olduğu kadarda uygun şartlarda salgın oluşturabilecek en önemli zararlılarından biridir. Bu böcekle 1998 yılından itibaren feromon tuzakları ile yapılan mücadele ile 2009 yılı sonu itibariyle toplam 11 yılda böceğin yoğun olarak zarar yaptığı sahalara asılan 118.427 adet feromon tuzağıyla 358.789.000 adet Ips typographus ergini yakalanarak imha edilmiştir. Bu zaman içerisinde mücadele çalışmaları için 7.098.398 TL harcanmıştır. Bu denli emek ve para isteyen bu mücadelede feromondan beklenen en iyi koku yayma ve yeteri kadar böcek yakalamasıdır. Bunu gerçekleştirme de feromunun asılma yüksekliğinin de etkisi vardır. Bu etkiyi belirlemek ve en uygun feromon asılma yüksekliğini belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda yakalanan böcek sayısı bakımından denemede kullanılan tuzak asılma yükseklikleri ve tuzak kontrol tarihlerinde yakalanan böcekler arasında istatistiki anlamda bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). LSD çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, 16.08.2009 tarihinde kontrolü yapılan tuzaklara en fazla böcek düştüğü görülmüştür. Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre böcek yakalama sayısı bakımından en yüksek değeri 2m’ye asılan tuzaklar vermiştir.        

Anahtar kelimeler: Feromon tuzağı asılma yüksekliği, Ips typographus

Yayın yeri: Göktürk,T.; Özkaya,M,S.; Aksu,Y.; Feromon Tuzaklarının Asılma Yüksekliklerinin Böcek Yakalama Oranı Üzerine Etkileri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler kitabı IV. Cilt, Sayfa: 1336-1343 Mayıs 2010 Artvin

 


 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster