Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Doğu Ladini Ormanlarının Ips typographus Saldırısına Maruz Kalmasında Yetişme Ortamı ve Meşcere Özelliklerinin Etkisi

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
21 Nisan 2018 CumartesiDoğu Ladini Ormanlarının Ips typographus

Saldırısına Maruz Kalmasında Yetişme Ortamı

ve Meşcere Özelliklerinin Etkisi

Temel SARIYILDIZ1, Erol AKKUZU1, Aydın TÜFEKÇİOĞLU2, Fahrettin TİLKİ2,

Sinan GÜNER2, Yaşar AKSU3, Mehmet KÜÇÜK2, Ahmet DUMAN2


1Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü- Kastamonu, 
2
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü -Artvin   

3Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin


Özet

Bu çalışmada, Ladin ormanlarına zarar veren I. typographus’un etkisi, boyutu ve şiddeti meşcere düzeyinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Silvikültürel müdahalenin, I. typographus’un saldırısına etkisini belirlemek için, Hatıla (müdahale görmemiş) ve Saçinka (müdahale görmüş) alanları seçilmiştir. Doğu Ladininin yayılış gösterdiği alanlarının kuzey ve güneyinin alt (ort. 1700 m) ve üstünde (ort. 2100 m), çok zarar, az zarar ve kontrol amaçlı parseller alınarak toprak ve meşcere özellikleri belirlenmiştir. Hatıla da, ayrıca zararın ölü örtüsü ayrışmasına olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçta: (1) Doğu Ladininin bazı meşcere (yaş, çift kabuk kalınlığı gibi) ve toprak özelliklerinin (besin elementleri), I. typographus’un saldırı hassasiyetinin belirleyicisi olarak kullanılabileceği, fakat bu ilişkilerin bakı ve yükseltiye bağlı olduğu belirlenmiştir. (2) I. typographus’un ağaçlara verdiği zarar, ibre ayrışmasını hızlandırmıştır. Yüksek kum miktarına ve yağışa sahip olan bu alanlarda, ölü örtünün hızlı ayrışması ve olumsuz yetişme ortamı şartları, toprakta besin elementlerinin yıkanmasına neden olabilecektir. Bu etkilerin zamanla besin elementlerinin döngüsünü, toprak verimliliğini, tür dinamiğini ve ekosistem gelişmesini olumsuz etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.

 

            Anahtar Kelimeler: Ips typographus, Picea orientalis, topografya, feremon tuzakları

Yayın yeri: Sarıyıldız,T.; Akkuzu,E.; Tüfekçioğlu,A.; Tilki,F.; Güner,S.; Aksu,Y.; Küçük,M.; Duman,A.; Doğu Ladini Ormanlarının Ips typographus Saldırısına Maruz Kalmasında Yetişme Ortamı ve Meşcere Özelliklerinin Etkisi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler kitabı IV. Cilt, Sayfa: 1291-1300 Mayıs 2010 Artvin


 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster