Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Oligonychus ununguis (Jacobi)

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
22 Nisan 2018 PazarPicea orientalis Ormanlarında Yayılış Gösteren

Oligonychus ununguis (Jacobi) (Acari: Tetranychidae)’İn

Biyolojisi, Morfolojisi, Zararı ve Mücadelesi


Yaşar AKSU1     Berna ÇELİK GÖKTÜRK1      Levent MORKAN2

  

Celal Yavuz ÇAKIR2                 Erol SUBAŞI2


  1Orman Bölge Müdürlüğü 08000 - Artvin  

    E-mail: y_aksu3@hotmail.com                   

   2Orman İşletme Müdürlüğü 08700 – Şavşat


Özet

           Ladin Örücü Akarı (Oligonychus ununguis), Doğu Karadeniz ladin ormanlarında, Gürcistan’dan Orduya kadar uzanan geniş bir hatta yayılış göstermektedir. O. ununguis Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü ladin ormanlarının, yaklaşık 1000 hektarlık bir bölümünde popülasyon artışı yaparak, Pristiphora abietina ile birlikte zarar yapmaktadır. Bu akara karşı 2007-2010 yılları arasında akarist uygulaması yapılarak, zararının azaltılmasına çalışıldı. Ladin Örücü Akarı genellikle bir yıl önceki ibrelerde zarar yapmaktadır.

  Ladin Örücü Akarının olgunları koyu siyah ve zeytin yeşili rengindedir, larvaları 6 bacaklı, erginleri 8 bacaklıdır. 0.30-0.55 mm boyundadır, uygun şartlarda 7-10 generasyon yapmaktadır. Bir generasyon süresi 2-5 hafta kadar sürmektedir. Ladin Örücü Akarları yumurtalarını, 3-4-5-6-7’li guruplar halinde 40-50 adet koymaktadırlar. Ladin Örücü Akarının doğal düşmanlarının çoğalması yönünde organik mücadele yapılmaktadır. Doğal düşmanlarından Stethorus punctilla’nin erginleri günde 75-100 adet, larvaları ise günde 75 adet Oligonychus ununguis ile beslenmektedir.

 Anahtar sözcükler: Oligonychus ununguis, Stethorus punctilla, akarist, generasyon

 Yayın yeri: Aksu,Y.;  Göktürk, Ç,B.;    Morkan, L.; Çakır, Y,C.;  Subaşı,E.; Picea orientalis ormanlarında yayılış gösteren Oligonychus ununguis (Jacobi) (Acari: Tetranychidae)’in biyolojisi, morfolojisi, zararı ve mücadelesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler kitabı Kasım 2011 Sayfa 301-303 Antalya
 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster