Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Ips duplicatus

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
7 Aralık 2017 PerşembePicea orientalis (L.)  ormanlarında Ips duplicatus (Sahlberg)(Coleoptera: Curculionidae)’un  biyolojisi ve zarar durumu 

Yaşar AKSU1           Cihangir DEDEAĞAOĞLU1      Berna ÇELİK GÖKTÜRK1 

2Orman Bölge Müdürlüğü, ARTVİN, Y_aksu3@hotmail.com 

Özet           Artvin, ladin (Picea orientalis (L.)) ormanlarının yeni bir zararlısı olan, Ips duplicatus (Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae), İklim koşullarına bağlı olarak yılda 2 döl verebilir. Birinci uçma zamanı Nisan sonu-Mayıs, ikinci uçma zamanı ise, Temmuz sonu-Ağustos aylarına rastlar. Her erkek birey, 1-5 dişi olmak üzere, genellikle 2-3 dişi ile çiftleşir. Larva ve ana yolları, diri odunun 1-2 mm’lik iç kısmına kadar ilerler. Bu tür, genellikle Ips typographus(Linnaeus) ile birlikte bulunur ve zarar yapar. I.typographus, ağacın orta ve alt bölümünde zarar yapmasına karşın,l.duplicatus genellikle ağacın üst kısımlarında bulunur. Bu çalışma sonucunda l.duplicatus’un ana galeri ve larva yollarında Raphidia ophiopsis (Linnaeus), Thanasimus formicarius (Linnaeus), Rhizophagus dispar (Paykull),Coeloides bostrichorum (Giraed) ve Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg) ile bir hastalık etmeni olan Beauveria bassiana (Balsamo) tespit edildi. l.duplicatus genellikle zayıf duşmuş ağaçları tercih eder. Bu türün önemli bir zararı olmamakla birlikte, I.typographus (Linnaeus) ve I.sexdentatus (Boerner) ile birlikte bulunması durumundaağaçları öldürmesine neden olabilmektedir. Bu böcek, primer zararlı olmamasına karşın, ağacın ibrelerinindökülmesine neden olabilir. l.duplicatus, I.typographus, Pityokteines vorontzowi (Jacobson)  ve Pityogenes chalcographus (Linnaeus) ile ayni ağaçta birlikte bulunarak zarar yapabilmektedir.  

                                                                                                                          

         Anahtar sözcükler: Ips duplicatus, Thanasimus formicarius, predatör, parazitoit


Yayın yeri: Aksu,Y,; Dedeağaoğlu, C,; Göktürk,Ç,B,; Picea orientalis (L.) ormanlarında Ips duplicatus (Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae)’un biyolojisi ve zarar durumu. Bartin Üniversitesi Orman Fakültesi,  Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı Nisan 2014 Sayfa 214-217 Antalya


 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster