Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?

Formica rufa L. (Hymenoptera: Formicidae)

Yaşar AKSU tarafından yazıldı
23 Nisan 2018 PazartesiFormica rufa L. (Hymenoptera: Formicidae)’nın Biyolojisi

Morfolojisi, Transplantasyonu ve Biyolojik Mücadeledeki Önemi


Yaşar AKSU1                            Berna ÇELİK GÖKTÜRK1


E-mail: y_aksu3@hotmail.com, bcelikgokturk@hotmail.com

1Orman Bölge Müdürlüğü-Artvin

Özet

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ladin ve sarıçam ormanlarında, kitle üremesi yaparak ormanların doğal yapılarında bozulmalara neden olan Ips typographus, Ips sexdentatus, Dendroctonus micans, Ips acuminatus, Pristiphora abietina, Oligonychus ununguis ile doğal dengeyi yeniden kurmak için Formica rufa nakilleri yapılmaktadır. Formica rufa genellikle Ladin (Picea orientalis) ve Sarıçam (Pinus sylvestris) olmak üzere ibreli ormanlarda, 1450-1950 metre yükseklikte yayılış göstermektedir. Formica rufa transplantasyonu, Nisan ayı içinde kapalılığı kırılmış meşcerelere tesis edilmektedir. Büyük ve yaşlı yuvalar tercih edilmektedir. Bir Formica rufa yuvası ortalama 80-100 metre mesafelik bir alan içinde faaliyet göstermekte, sahada bölünerek çoğalmaktadır. İbreli ormanlarda koloniler halinde yaşamaktadırlar.
        İşçi karıncalar, yuvanın bakımından ve koloninin bütün yıl besininin temin edilmesinden sorumludurlar. Erkek karıncaların yuvadaki sayıları çok azdır, kraliçe ile çiftleştikten sonra ölmektedirler. Kraliçe karıncanın 20 yıllık ömrü vardır. Hayatı boyunca bir kez çiftleşir, fakat her yıl yumurtlayıp koloninin devamlılığını sağlamaktadır. Koloni içinde hiyerarşik bir düzen mevcuttur. Tamamen yuva içinde yaşar, her kolonide 1-20 adet kraliçe bulunur. Ana yuvadan ayrılan
 Formica rufa kolonisi, çürümeye yüz tutmuş ama özü sağlam ve reçineli dip kütüklerde yuvalanırlar. İşçi karıncalar böceklerin erginlerini, tırtılları, böceklerin yumurta ve pupalarını, bitki bitlerini avlarlar.

           Anahtar kelimeler: 
Formica rufa, P. abietina, O. ununguis, D. micans, I.typographus

Yayın yeri: Aksu, Y.; Göktürk, Ç, B.; Formica rufa L. (Hymenoptera:Formicidae)’nin Biyolojisi, Morfolojisi, Transplantasyonu ve Biyolojik Mücadeledeki Önemi. Orman Mühendisleri Dergisi 2013 yıl:50, sayı:7-8-9,Sayfa:29-34

 
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster