huseyi, Rhizophagus grandis gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’nin Far

Ana Menü

Anahtar Fikirler

Rhizophagus grandis gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’nin Far PDF Yazdır
Yaşar tarafından yazıldı   

    Rhizophagus grandis gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’nin           Farklı Boy Karakterinin Koloni Üzerindeki Etkileri

Yaşar AKSU

 

E-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Orman Bölge Müdürlüğü-Artvin

 

 

Öz

 

          Ülkemiz ladin ormanlarına Gürcistan üzerinden, 1966 yılında giriş yaptığı tespit edilen Dendroctonus micans’a karşı, 1968-1985 yılları arasında mekanik ve kimyasal, 1985-2011 yılları arasında ise laboratuar şartlarında, 3.564.780 adet R.grandis üretilerek, biyolojik mücadele yapıldı. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ladin ormanlarına, 2.516.255 Adet R.grandis verilerek doğal denge sağlandı. 2002 yılında laboratuarlarda üretim için ormandan toplanan erginlerde, önemli ölçüde boylarında kısalmaların olduğu tespit edildi. Doğada kurmuş olduğumuz, R.grandis kolonilerinde, kısa boylu karakterin, topluluk üzerinde ne derecede etkili olduğunu ortaya koymak için, laboratuarda üretilen ve ormandan toplanan R.grandis erginlerinin farklı ve aynı boyda olanlar çiftleştirildi. 24 üretim kutusunda deneme yapıldı. Deneme yapılan, A3 no’lu üretim kabına 5 mm boyundaki dişi ile 4 mm boyundaki erkek ergin konularak üretime alındı.  Erginleşen fertlerin %53’ünde babanın, %47’sinde ise annenin morfolojik özellikleri ortaya çıkmıştır. Uzun boyluluğun yavrulara %31 oranında yansıdığı, babanın boy karakterini taşıyan genin yavrulara %68 oranında yansıdığı, %1 oranında ise çok kısa boyluluğun ortaya çıktığı tespit edildi. Bu denemede babanın taşıdığı karakterlerin döllere %53 oranında yansıdığından, baba dominant, anne ise resesif olduğu görüldü.