huseyi, Picea orientalis (L.) ormanlarında Ips duplicatus (Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae)’un biyolo

Ana Menü

Anahtar Fikirler

Picea orientalis (L.) ormanlarında Ips duplicatus (Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae)’un biyolo PDF Yazdır
Yaşar Aksu tarafından yazıldı   

Picea orientalis (L.)  ormanlarında Ips duplicatus (Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae)’un  biyolojisi ve zarar durumu

 

Yaşar AKSU1           Cihangir DEDEAĞAOĞLU1      Berna ÇELİK GÖKTÜRK1

 

2Orman Bölge Müdürlüğü, ARTVİN, Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Özet

 

           Artvin, ladin (Picea orientalis (L.)) ormanlarının yeni bir zararlısı olan, Ips duplicatus (Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae), İklim koşullarına bağlı olarak yılda 2 döl verebilir. Birinci uçma zamanı Nisan sonu-Mayıs, ikinci uçma zamanı ise, Temmuz sonu-Ağustos aylarına rastlar. Her erkek birey, 1-5 dişi olmak üzere, genellikle 2-3 dişi ile çiftleşir. Larva ve ana yolları, diri odunun 1-2 mm’lik iç kısmına kadar ilerler. Bu tür, genellikle Ips typographus (Linnaeus) ile birlikte bulunur ve zarar yapar. I.typographus, ağacın orta ve alt bölümünde zarar yapmasına karşın, l.duplicatus genellikle ağacın üst kısımlarında bulunur. Bu çalışma sonucunda l.duplicatus’un ana galeri ve larva yollarında Raphidia ophiopsis (Linnaeus), Thanasimus formicarius (Linnaeus), Rhizophagus dispar (Paykull), Coeloides bostrichorum (Giraed) ve Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg) ile bir hastalık etmeni olan Beauveria bassiana (Balsamo) tespit edildi. l.duplicatus genellikle zayıf duşmuş ağaçları tercih eder. Bu türün önemli bir zararı olmamakla birlikte, I.typographus (Linnaeus) ve I.sexdentatus (Boerner) ile birlikte bulunması durumunda ağaçları öldürmesine neden olabilmektedir. Bu böcek, primer zararlı olmamasına karşın, ağacın ibrelerinin dökülmesine neden olabilir. l.duplicatus, I.typographus, Pityokteines vorontzowi (Jacobson)  ve Pityogenes chalcographus (Linnaeus) ile ayni ağaçta birlikte bulunarak zarar yapabilmektedir.  

                                                                                                                          

Anahtar sözcükler: Ips duplicatus, Thanasimus formicarius, predatör, parazitoit