Kullanıcı Adı
   

    Şifre
   

   

   Şifremi Unuttum?



 Ips amitinus
  Yaşar AKSU | 7.12.2017 23:20:57  


 Ips cembrae
  Yaşar AKSU | 7.12.2017 23:24:45  


 Ips duplicatus
  Yaşar AKSU | 7.12.2017 23:34:29  


 Cryphonectria parasitica
  Yaşar AKSU | 18.03.2018 23:17:53  


 Neodiprion sertifer
  Yaşar AKSU | 18.03.2018 23:23:06  


 Rhizophagus grandis
  Yaşar AKSU | 19.04.2018 09:36:18  


 Ips typographus L
  Yaşar AKSU | 19.04.2018 09:45:21  


 Dendroctonus micans (Kug)
  Yaşar AKSU | 19.04.2018 10:03:03  


 Rhizophagus grandis Gyll
  Yaşar AKSU | 19.04.2018 10:27:07  


 Rhizophagus grandis
  Yaşar AKSU | 19.04.2018 22:37:40  


 Rhizophagus grandis Gyll
  Yaşar AKSU | 19.04.2018 23:00:48  


 Rhizophagus grandis GyLL
  Yaşar AKSU | 19.04.2018 23:07:05  


 Rhizophagus dispar Pk'ın
  Yaşar AKSU | 19.04.2018 23:29:14  


 Euproctis chrysorrhoea
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 11:04:13  


 Calliteara pudibunda
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 11:17:05  


 Thanasimus formicarius
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 11:27:30  


 Rhizophagus depressus
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 11:34:15  


 Zevkler ve Renkler
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 11:44:01  


 Ips typographus
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 21:53:04  


 Ladin Ormanlarımızda
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 22:00:53  


 Pristiphora abietina
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 22:10:07  


 Gürcistan (Acara Özerk Cumhuriyeti)’da
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 22:20:00  


 Effects of Ips typographus
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 22:30:58  


 Ağaçlandırma Sahalarında
  Yaşar AKSU | 20.04.2018 22:49:26  


 Picea orientalis Ormanlarında
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 11:22:38  


 Picea orientalis Ormanlarında Zarar
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 11:33:33  


 Picea orientalis ve Pinus sylvestris
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 11:43:23  


 Feromon Tuzaklarının Asılma
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 11:55:15  


 Kabuk Soyum Tekniklerinin
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 12:02:26  


 Yeniden Yakalama
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 12:07:59  


  Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Dendroctonus micans Kug
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 12:17:00  


 Kabuk Böceklerinin Feromon Tuzaklarına Yönelirken Renk
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 12:25:08  


 Böceklerin Kolleksiyon Tekniklerinden Yeni bir Metod Polyester İçine Hapsetme
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 12:32:25  


  Doğu Ladini Ormanlarının Ips typographus Saldırısına Maruz Kalmasında Yetişme Ortamı ve Meşcere Özelliklerinin Etkisi
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 12:38:11  


 A Damaging Insect without Border along the Turkey-Georgia Borderland, “Ips typographus”
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 21:29:20  


 Use of Bacillus thuringiensis var. Kurstaki
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 21:44:51  


 Research On Use of Artıfıcıal Bırd
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 21:52:51  


 Between Dendroctonus micans and
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 22:45:40  


 (Hyphantria cunea) in Adjara
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 23:01:13  


 Nature Enemıes-Predators, Pathogens
  Yaşar AKSU | 21.04.2018 23:08:40  


 Rhizophagus grandis gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae) Bireylerinde Görülen Sakatlık ve Farklı Genetik Karakterlerin Koloni Üzerindeki Etkileri
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 09:54:10  


 Producing of Predatory İnsect Calosoma sycophanta (L.)
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 10:02:43  


 Kestane gal arısı Dryocosmus kuriphilus
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 10:09:47  


 Doğu Karadeniz ladin
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 10:15:25  


 Dendroctonus micans (Kug) (Coleoptera
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 10:21:00  


 Coleosporium sp.(pas mantarının)
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 11:59:11  


 Bacillus thuringiensis and Neemazal
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 12:16:05  


 Ekolojik Dengenin Korunmasında Biyolojik Ajanların Önemi
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 12:24:02  


 Cryphalus piceae
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 12:30:47  


 Evetria buoliana (Rhyacionia)
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 12:44:55  


 Formica rufa
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 13:09:25  


 Rhizophagus grandis gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’nin Farklı Boy Karakterinin Koloni Üzerindeki Etkileri
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 13:16:24  


 Thanasimus formicarius (L.)
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 13:25:35  


 Temnochila caerulea (Olivier)
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 17:17:00  


 Rhizophagus grandis Gyll.(Coleoptera: Rhizophagidae)’nin biyolojisi,
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 17:25:03  


 Picea orientalis’lerde Zarar Yapan Pristiphora abietina
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 17:38:19  


 Oligonychus ununguis (Jacobi)
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 17:48:29  


 Calomicrus pinicola (Duft.)
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 17:58:49  


 Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.)
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 18:04:37  


 Dendroctonus micans’ın Konukçusu Ve Predatörü Arasındaki Beslenme İlişkileri Üzerine Araştırmalar
  Yaşar AKSU | 22.04.2018 23:58:06  


 Lymantaria dispar (L.) (Lepidoptera:Lymantriidae) Larvalarının
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 11:30:15  


 Kestane Gal Arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)’nin
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 11:37:34  


 Isolatıon, Characterızatıon and Pathogenıcıty of Fungı From Pristiphora abietina (Hymenoptera: Tenthredınıdae)
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 11:50:51  


 Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu(Hymenoptera: Cynipidae)
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 12:13:27  


 Hyphantria cunea (Drury)
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 12:41:37  


 Olıgonychus ununguıs (Jacobı) (Acarı: Tetranychıdae)
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 12:53:03  


 Dryocosmus kurıphılus
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 21:51:40  


 Sünger Örücüsü, Lymantria dispar L.
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 22:11:51  


 Rhizophagus grandis Gyll.
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 22:49:04  


 Formica rufa L. (Hymenoptera: Formicidae)
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 23:03:39  


 Isolation of Potential Pathogenic Bacteria From Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)
  Yaşar AKSU | 23.04.2018 23:18:04  


 Beauveria bassiana
  Yaşar AKSU | 24.04.2018 09:48:22  


  Pristiphora abietina (Christ) (Hymenoptera: Tenthredinidae)
  Yaşar AKSU | 24.04.2018 09:59:06  


 Oligonychus ununguis (Jacobi) (Acari:
  Yaşar AKSU | 24.04.2018 23:10:31  


 Bacillus thuringiensis and
  Yaşar AKSU | 24.04.2018 23:16:49  


 Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana
  Yaşar AKSU | 24.04.2018 23:23:23  


 Beauveria bassianato Control Hyphantria cunea (Drury)
  Yaşar AKSU | 24.04.2018 23:31:36  


 Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Pristiphora abietina (christ.)
  Yaşar AKSU | 25.04.2018 22:20:49  


 Entomopathogenıc Fungı Beauveria bassiana To Control Hyphantria cunea (Drury)
  Yaşar AKSU | 25.04.2018 22:26:16  


 Ladin küçük Yaprak Arısı, Pristiphora abietina (Christ)
  Yaşar AKSU | 25.04.2018 22:37:55  


 Investıgatıons of Cryphonectrıa Parasıtıca (Murrill) Barr.
  Yaşar AKSU | 25.04.2018 22:49:23  


 Tomicus piniperda and Tomicus minor
  Yaşar AKSU | 27.04.2018 10:59:57  


 Pityokteines spinidens (Reittter,1894)
  Yaşar AKSU | 27.04.2018 11:07:42  


 Insect Types that May Affect Tree Species ın the Botanical Gardens ın Future Years
  Yaşar AKSU | 27.04.2018 11:23:42  


 Gürcistan Cumhuriyeti Kazbegi Milli Parkında Zarar Yapan Tortrix viridana (L.)
  Yaşar AKSU | 15.05.2018 11:05:24  


 Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyetinde Yapraklı Ağaçlarda Zarar Yapan Hypantria cunea
  Yaşar AKSU | 15.05.2018 11:15:24  


 Effectiveness of Bacillus thuringiensis var. kurstaki on Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera : Arctiidae) in Autonomous Republic of Adjara-Georgia
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 20:39:50  


 The Use of Pheromone Traps for Control of Ips typographus L. in Türkey
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 20:52:53  


 Potential Insects That Cause Damaging In Batumi Botanical Garden
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 22:09:46  


 Sınır ötesi böcekler ve iklim değişikliklerinin böcekler üzerindeki etkisi
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 22:14:28  


 The Effects of Bacillus thuringiensis and Neemazal on Larvaes of Hypantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) Damaging on Leafed Trees.
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 23:16:42  


 Damage and Management of The Spruce Bark Beetle (Ips typographus) in The Eastern Black Sea Region of Turkey
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 23:21:25  


 The Historical Development of The Struggle Against İnsects in Spruce Forests of Artvin
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 23:25:09  


 Tarım ve Orman Alanlarında Zarar Yapan Ricania simulans (Walker) 1851 (Hemiptera: Ricaniidae)’un Morfolojisi, Biyolojisi ve Zararı
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 23:29:40  


 Hatıla Milli Parkında Tespit Edilen Lepidoptera Türleri
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 23:34:28  


 Böcek ve mantarların zarar dağılımlarının konumsal analizi
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 23:38:47  


 Bark Beetle Fauna (Coleoptera: Curculıonıdae: Scolytınae) of the Conıferous Forests ın Eastern Black Sea Regıon of Turkey
  Yaşar AKSU | 30.06.2018 23:51:02  


 Bark Beetle Fauna (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) of the Coniferous Forests and Control Studies in Artvin of Turkey
  Yaşar AKSU | 1.07.2018 09:55:08  


 Harmful Insects of Artvin Forests and Their Control Methods.
  Yaşar AKSU | 1.07.2018 10:09:21  


 The Bıology and Damage of Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantridae), Whıch Harms Leaved Tress ın and Around the cıty of Batum ın Georgıan Republıc, and the Control Agaınst ıt
  Yaşar AKSU | 1.07.2018 10:14:29  


 Can Bird’s Nest Boxes Hanged in Batumi Botanical Garden?
  Yaşar AKSU | 1.07.2018 10:18:58  


 Isolation and identification of bacteria from Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)
  Yaşar AKSU | 20.09.2018 23:10:53  


 Analyzing the Local Spread of Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) by Pheromone Catches in Turkey’s Hatila Valley National Park
  Yaşar AKSU | 21.09.2018 08:16:59  


 PESTS OF Colutea armena (BLADDER SENNA) SEEDS IN ARTVIN REGION
  Yaşar AKSU | 11.12.2018 12:53:10  


 Ağaçlandırma Sahalarında Pinus sylvestris’lerde Önemli Zararlar Yapan Acantholyda erythrocephala L. 1758 (Hymenoptera: Pamphiliidae)’nin biyolojisi, Zararı ve Mücadelesi
  Yaşar AKSU | 28.04.2019 23:24:51  


 Doğu Karadeniz Tarım ve Orman Alanlarına Yeni Giriş Yapan Zararlı Organizmalar
  Yaşar AKSU | 16.05.2019 22:46:34  


 Çam kozalak emici böceği Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae): Türkiye ve Dünyadaki Son Durum
  Yaşar AKSU | 17.11.2019 23:28:53  


 Dendrolimus pini
  Yaşar AKSU | 13.02.2021 11:41:09  


 Buxus sempervirens Ormanlarında Zarar Yapan Cydalima perspectalis Walker, 1859 (Lepidoptera: Crambidae)’in Zararı, Biyolojisi ve Yapılan Mücadele Çalışmaları
  Yaşar AKSU | 28.08.2021 23:21:55  
 
 

  © Bu site Özgür Bilgisayar tarafından hazırlanmış olup,Yaşar AKSU tarafından yönetilmektedir ve tüm telif hakları saklıdır.
Özgür Bilgisayar Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:28/D Merkez ARTVİN 0466 212 2460 / 0544 733 9874   

for design isomaster